ТРИБИНА: Државна матура – искуства и изазови


Е в р о п с к о  у д р у ж е њ е  н а с т а в н и к а  С р б и ј е

E u r o p e a n  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  S e r b i a

Милана Ракића 33, Београд;  33 Milana Rakića street, Belgrade

тeлефон /phone : (+381) 11 2411-734 мобилни /mobile:(+381) 60 7282 700

EUMS-AEDE Logo

ТРИБИНА: Државна матура – искуства и изазови

Поштовани овим путем вас позивамо да присуствујете трибини коју организује Европско удружење наставника србије на којој ће бити предстаљвљена искуства спровођења државне матуре у региону као и концепт опште матуре у Србији од школске 2020/21.Трибина ће се одржати у сали Г.О Звездара у четвртак 27.06.2019 год. са почетком у 18 часова.Позивамо директоре,стручне сараднике, наставнике и заинтересоване родитеље ученика I i II разреда средњих школа да се упознају и информишу о важном сегменту нашег образовног система .Излагачи на трибини су: Драгана Станојевић руководилац центра за испите Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања,чланови пројектног тима Еразмус+ КА1 „Матура у мојој школи“ VI бгд. гимназије Раде Зејак,Јасна Перић.

  1. Пројекат Еразмус+ КА1 „Матура у мојој школи“ – искуства у спровођењу државне матуре
  • пројектни тим Шесте београдске гимназије
  1. Државна матура у Србији
  • Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

веб/web: www.euns-aede.rs : eunsrbije е-пошта/e-mail: eunsrbije@gmail.com