ЕВРОПСКИ ДНЕВНИК 2022/2023


ОВО ЈЕ  ТРИНАЕСТИ ПУТ ДА ЈЕ ЕВРОПСКИ ДНЕВНИК ОБЈАВЉЕН У СРБИЈИ

Европски дневник је публикација која има за циљ што боље информисање о Европској унији (ЕУ), њеним вредностима и могућностима које вам пружа.

Европски дневник покрива широк спектар тема од настанка ЕУ и њених институција, преко екологије, људских и мањинских права, заједничког тржишта и валуте ЕУ, до могућности за наставак образовања у некој од земаља чланица ЕУ. Можда ће вам најзанимљивије бити развејавање митова о ЕУ који постоје у јавности. Посебан део посвећен је односу Србије и ЕУ који има за циљ да ученицима и ученицама приближи процес преговора о приступању Европској унији.

https://europa.rs/evropskidnevnik/eu-dnevnik-2022-23/