Pristupnica EUNS – AEDE i uplatnica za članarinu


cropped-new-logo.jpg

Е в р о п с к о   у д р у ж е њ е   н а с т а в н и к а   С р б и ј е
E u r o p e a n   A s s o c i a t i o n   o f   T e a c h e r s   o f   S e r b i a

  web: www.euns.edu.rs  e-mail: eunsrbije@gmail.com

Popunjavanjem i slanjem formulara postajete član EUNS-a.

Uplata godišnje članarine od 1000din. vrši se na žiro račun:

160-406384-20

 

logo-banka-intesa

Banca Intesa, sa pozivom na broj 2014-2021.

Poštovani članovi,

Odlukom Upravnog odbora na sastanku 29.12.2018.god. određena je visina članarine za 2019. godinu u iznosu od 1000,00din.

Molimo da u januaru i februaru obnovite članarinu uplatom na račun 160-406384-20. 

e-uplatnica Налог за уплату

Šifra plaćanja za elektronsko plaćanje je 289, pri uplati na šalteru šifra plaćanja je 189.

Poziv na broj je 2014-2022

Želimo dobrodošlicu novim članovima.


    Osnovne studijeMaster studijeDoktorske studije


    Stupanjem u članstvo preuzimaju se prava i obaveze navedene u Statutu EUNS.
    Potpisom se garantuje verodostojnost unetih podataka i obaveza plaćanja godišnje članarine.
    Uplata se vrši na žiro- račun broj 160-406384-20 Banca Intesa, s pozivom na broj 2014-2019.