Humanizacija nastave jezika


Prof. Sandra Plazibat je u britanskom časopisu Humanizacija nastave jezika objavila dva teksta: Angažovani digitalno https://www.hltmag.co.uk/dec21/engaged-online  i Neobičan slučaj podučavanja unazad https://www.hltmag.co.uk/dec21/curious-case-of-teaching-backwards napisanih na osnovu istraživanja i dugogodišnjeg rada u nastavi sa učenicima Šeste beogradske gimnazije.

Humanising Language Teaching