Projektna nastava u praksi pedagoga škole


Onlajn-predavanje „Projektna nastava u praksi pedagoga škole”

Prijavite se.

Institut za moderno obrazovanje, u organizaciji Centra za stručno usavršavanje, organizuje onlajn-predavanje „Projektna nastava u praksi pedagoga škole”.

Predavanje će se održati u petak, 25. 11. 2022, s početkom u 17:00, na DL platformi Instituta za moderno obrazovanje.

Možete se prijaviti do petka, 25. 11. 2022, do 14:00.

Svim prijavljenim kolegama poslaćemo link za pristup na dan predavanja.

Kao i do sada, prisutne kolege će dobiti uverenje o stručnom usavršavanju u okviru ustanove.

Šta ćete saznati na predavanju?

Projektna nastava je oblik nastave pogodan za izradu malih projekata, odnosno istraživačkih radova učenika u nastavi, koji podrazumeva povezivanje znanja iz različitih nastavnih predmeta. Ovaj vid nastave omogućava učenicima da izaberu temu koju će proučavati i da urade dizajn projekta, pri čemu samostalno prikupljaju relevantne informacije, organizuju materijal, analiziraju podatke i prezentuju rezultat svoga rada.

Na ovom predavanju ćete videti kako se u školi sprovodi projektna nastava u manjim grupama učenika, koji pronalaze interesantne teme, a potom s nastavnikom definišu ciljeve i zadatke projekta.

Da bi projektna nastava bila uspešna, važna je međusobna saradnja, kako između nastavnika i učenika tako i između samih učesnika u projektu.

Ko će biti vaš predavač?

 

Amela Kukuruzović je diplomirani pedagog i psiholog. Za svoja akademska postignuća tokom studiranja na Univerzitetu u Tuzli dobila je priznanje „Zlatni student”. Već osam godina radi kao školski pedagog u JU OŠ „Kiseljak” u Tuzli, te se kontinuirano stručno usavršava iz oblasti pedagogije i psihologije. Iza sebe ima veliki broj realizovanih projekata kada je reč o unapređenju vaspitnoobrazovnog rada i uspešnoj saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom.