Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, 01.11.2023.


https://zuov.gov.rs/novi-zakoni-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja-zakona-o-osnovnom-obrazovanju-i-vaspitanju-zakona-o-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-i-zakona-o-udzbenicima

01.11.2023.

Нови Закони о изменама и допунама: Закона о основама система образовања и васпитања; Закона о основном образовању и васпитању; Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о уџбеницима

 

Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, 26. октобра 2023. године донела је следеће законе:
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања