Одлука о избору стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника


Одлука о избору стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава. На основу Допунског јавног позива утврђује се листа и врши избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава за све стручне предмете у стручним школама.

https://zuov.gov.rs/odluka-o-izboru-strucnih-lica-za-pripremu-strucne-ocene-kvaliteta-rukopisa-udzbenika-i-strucnog-misljenja-o-kvalitetu-rukopisa-prirucnika-dodatnih-nastavnih-sredstava-didaktickih-sredstava-i-didakt/?