DESI I DII INDEKSI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA


DRUŠTVO ZA INFORMATIKU SRBIJE I PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo
Organizuju 01. marta 2024. od 12.00 do 13.30 časova hibridno, uživo I “on line”

OKRUGLI STO

DESI I DII INDEKSI U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA
– Stanje digitalne spremnosti se u EU od 2014. godine meri pomoću indeksa DESI i DII
– DESI (Digital Economy and Society Index) Indeks digitalne ekonomije i društva, se koristi za merenje
digitalnog razvoja poslovnog sektora
– DII (Digital Intesity Index) Indeks služi za merenje intenziteta digitalizacije preduzeća
– DESI se koristi za posmatranje progresa u glavnim oblastima digitalne transformacije i za komparaciju
digitalnih performansi u okviru zemalja Zapadnog Balkana I unutar Evropske unije
– Interes svih država je da se utiče na rast faktora na osnovu kojih se izračunavaju indeksi
– Podsticajno je sagledati rezultate i organizovatI razmenu iskustava u zemljama Zapadnog Balkana

Uvodničari:
Milan Dobrijević, državni sekretar u Ministarstvu za informisanje I telekomunikacije Republike Srbije
Predstavnik Severne Makedonije/Makedonski Telekom
Predstavnik iz Crne Gore (očekuje se potvrda)
Predstavnik Bosne i Hercegovine (očekuje se potvrda)
Miroljub Kostić, Društvo za informatiku Srbije
Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije

Moderator:
Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije
Skup se održava u Privrednoj komori Srbije, Beograd Resavska 15 sala 2

Link za on link pristup https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_ZGI4OTg5MjUtYjEwYi00YTRiLTg2ZDUtMjJmNDg5ZTViYTE3%40thread.v2/0?context =%7b%22Tid%22%3a%2298d661d9-d123-420c-821f- 23af4e72c2e5%22%2c%22Oid%22%3a%22d05a55e1-9d8b-45d4-80ac-07e102371588%22%7d