Позив организацијама које се баве програмима за младе


Позив мотивисаним организацијама које се баве програмима за младе како би се у октобру пријавиле на Ерасмус или друге европске позиве.

Лидија Шуица  lidijasuica@bvcom.net

Драги пријатељи Еуропеане,

Уз чињеницу да смо имали успешну презентацију нашег локалног пројекта Београдска авантура коју је наша организација прошле године спровела на Еуропеани 2020, потребна нам је помоћ да предложимо (ако знате) партнерску организацију за пројекат који планирамо да покренемо.

Потребне су нам мотивисане организације које се баве програмима за младе како би се у октобру пријавиле на Ерасмус или друге европске позиве.

Тражимо организације из европских престоница/градова са дугом и разноликом историјом како бисмо поделили наш пројекат који сам представила Еуропеани 2020

BELGRADE ADVENTURE

Желели бисмо да поделимо своје искуство у управљању, дизајну, фотографији, софтверском инжењерингу и историјским истраживањима културног наслеђа, међународних послова, мултикултурализма локалне заједнице.

Планирамо да организујемо летње школе, семинаре за студенте (средња школа/универзитет) и потребна нам је партнерска организација која би била водећа, узимајући у обзир чињеницу да Србија није земља ЕУ (али може да учествује).

Ако је неко од вас заинтересован за такав пројекат и има капацитет за спровођење таквих пројеката или познаје било коју организацију која би желела да буде укључена, немојте оклевати да нас обавестите!

Срдачан поздрав

Лидија

Едукација за 21. век

Цвијићева 89/4/8

Београд

Тел.+381 (0) 64 18 66 043

e mail : edukacija21@bvcom.net

www.edukacija21.com

 

едукација за 21 век

 

Lidija Šuica lidijasuica@bvcom.net преко list.ecompass.nl

08:59 (пре 2 сата)
коме EUROPEANA-EDUCATION

Dear Europeana friends,

Givnig the fact that we had a succcesfull presentation of our local project Belgrade adventure conducted by our organization last year on Europeana 2020 we need  help to  suggest (if you know ) a partner organization  for the project we are planning to launch.

We need motivated organizations that deal with youth programs in order to apply for Erasmus or other  European calls in October.

We seek organizations from European capitals/cities with long and diverse histories in order to share our project,  that I have presented to Europeana 2020 https://beotura.edukacija21.com/en/  .

We would like to share our experience in management, design,  photography, software engineering and historical research of the cultural heritage, international affairs, multiculturalism of the local community.

We plan to organize  summer schools, seminars for students (high school/university) and we need  partner organization who would be a lead , giving the fact that Serbia is non EU country (but can participate).

If any of you is interested in such project and have capacity in conducting those kind of projects or know any organization that would like to be involved, please don’t hesitate to inform us !

Best

Lidija

 

Edukacija za 21. vek

Cvijićeva 89/4/8

Beograd

Tel.+381(0)64 18 66 043

e mail : edukacija21@bvcom.net

www.edukacija21.com