„AEDE, putovanje ka Evropi“


„AEDE, putovanje ka Evropi“, nova knjiga Prof. Silvana Marselje

Il nuovo libro del Prof. Silvano Marseglia  “AEDE, Un cammino verso l’Europa”

Ovih dana je objavljen najnoviji rad prof. Silvana Marselje, evropskog predsednika AEDE-a, pod nazivom: „AEDE, putovanje ka Evropi“. Prof. Marselja, kroz više od 60 godina života AEDE-a, osnovanog jula 1956. u Liceo Saint Louis u Parizu, ispituje rad Evropskog udruženja nastavnika, naglašavajući kako ono danas stoji kao most koji favorizuje jačanje ujedinjene Evrope.

Očigledna je potreba za snažnom i kohezivnom nadnacionalnom federacijom, koja ima kapacitet da se konkretno nosi sa složenim fenomenima koji danas pogađaju ne samo naš kontinent već i čitavu planetu. Od iscrpljivanja energetskih resursa do klimatskih promena; od migratornih fenomena do naučnih izazova koje je nametnula nedavna pandemija: jaz između naroda u pogledu bogatstva i siromaštva ubrzano raste. Polazeći od ovih naglih promena, Evropa mora da postane jasno svesna svoje pokretačke snage, zahvaljujući sporazumu između svih zemalja članica. Alijansa ojačana putem AEDE-a koji deluje u većini država Unije, kroz usmeravanje dalekovidih nastavnika i direktora ka obuci evropskih građana koji su sposobni da učestvuju u modernoj javnoj sferi – shvaćenoj kao mesto komunikacije usmerene ka razumevanju između ljudi iz različitih zemalja i naroda, garanta različitosti i multikulturalnosti – i odlučnih da stvaraju sve jaču, podržavajuću i inkluzivnu Evropu.

AEDE putovanje ka Evropi Silvano Marselja