Časopis „Evropska škola“ novembar


Časopis novembar zaglavlje српски

AEDE logoEVROPA: RAZMIŠLJANJA I NADE

SCUOLA D’EUROPA-Novembre 2021

Aktuelni trenutak je svakako veoma delikatan i važan za proces evropskih integracija i za željeno stvaranje Evropske federacije. Nov-01

Povodom duboke krize izazvane pandemijom, Ujedinjena Evropa je dala veliki dokaz svog prisustva i valjanosti, takođe obustavivši, makar i privremeno, procedure predviđene „paktom za stabilnost i rast“ i pokrenuvši nove efektivne programe ulaganja i reforme.

Ovom prilikom Evropa je imala drugačije lice, a koncept „Evrope maćehe“, koji se više puta pojavljivao, znatno je promenjen, kako bi se istakla njena odlučna akcija u korist evropskih država zahvaćenih dubokom ekonomskom krizom.

U stvari, Evropa je ovom prilikom, izlazeći iz nepokretnosti u kojoj je bila dugi niz godina, uspela da pokaže veliko jedinstvo i solidarnost, prevazilazeći očekivanja samih Evropljana. Uprkos tome, moramo i danas konstatovati evidentne stavove populizma i evroskepticizma s jedne strane i tendenciozni konzervativizam, sa malo poverenja i dostupnosti nekih evropskih zemalja prema Evropskoj uniji od kojih su deo, s druge strane.Nov-04 Nov-02

S tim u vezi, vredi pomenuti apsurdnu odluku poljskog Ustavnog suda, koju je pilotirala sama poljska vlada, kojom je sankcionisan prioritet nacionalnog prava nad evropskim pravom, otvoreno u suprotnosti sa odredbama Lisabonskog ugovora. Ovom presudom doveden je u pitanje princip podele vlasti, koji je osnova vladavine prava i istovremeno predstavlja direktan izazov jedinstvu evropskih pravnih sistema. Predsednica Evropske komisije Ursula Von der Lajen s pravom je odmah i čvrsto potvrdila da su presude Evropskog suda pravde obavezujuće za sve nacionalne sudove.Nov-03

Unija je zasnovana na nekim zajedničkim vrednostima, koje se nikada ne smeju zanemariti, ali koje se, naprotiv, moraju jačati.

Danas se nadamo da će „Konferencija o budućnosti Evrope“, koja je trenutno u toku, dati značajan doprinos jačanju i unapređenju poštovanja ovih vrednosti i jačanju same ujedinjene Evrope.

Konferencija predstavlja ispitni prostor sposobnosti da se osluškuju stvarne potrebe našeg društva i da se identifikuju korisna, zajednička i inovativna rešenja. U suštini, to predstavlja jedinstvenu priliku da Uniji da alate koji su joj potrebni da brine o interesima svojih građana i da prevaziđe toliko globalnih izazova sa kojima njene države članice nisu u stanju da se suoče i reše. Nov-05

Konferencija, čiji je završetak zakazan za mart 2022. godine, moraće da da valjan doprinos koji može predstavljati podsticaj za hrabro izvršavanje neophodnih promena u strukturi Evrope donošenjem, eventualno, novog Ugovora koji bi istinski odgovarao  trenutnim potrebama. Samo na taj način možemo se nadati da ćemo imati Evropu koja je reprezentativnija za svoje građane i autoritativnija na međunarodnom nivou.

Nov-06

Silvano Marselja

Evropski predsednik AEDE-a

 

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

Istorija EUNS 

Evropskog udruženja nastavnika Srbije (EATS, European Association of Teachers of Serbia)

2017-04-20 (1)

Evropsko udruženje nastavnika Srbije nastalo je iz sve veće potrebe prosvetnih radnika u Srbiji da se pridruže svojim kolegama u Evropi u jedinstvenoj, profesionalnoj organizaciji AEDE, „Association Européenne des Enseignants“, odnosno Evropskom udruženju nastavnika osnovanom u Parizu daleke 1956. godine.

Nov-24

Kao nacionalna asocijacija EUNS će težiti da igra aktivnu ulogu u razvoju nacionalnog obrazovnog sistema kroz inicijativu svojih članova i primere dobre prakse i iskustva na kontinentu koji imaju mogućnost implementacije u nacionalni sistem.

Nov-10

Prvi kontakti sa AEDE-om ostvareni su u Bukureštu u maju 2011. tokom kongresa ove uticajne organizacije. Bili smo prisutni i na kongresima AEDE-a u Brižu 2012. i Strazburu 2013. posmatrajući dešavanja.

Ideja Evrope bez granica je zajednička i omogućava slobodan protok ljudi i ideja zbog kojih se osećamo prihvaćeno i ravnopravno kao u svojoj zemlji. A obrazovanje je ključni element koji utiče na našu budućnost zbog čega je neophodno povezivanje onih koji kreiraju sistem na našem kontinentu. Mi smo tu da sačuvamo zajednički interes i status profesije, dok buduće generacije s pravom očekuju kvalitetno obrazovanje koje znanje čini neprocenjivim. new logo

EUNS je osnovan kao odgovor na savremene trendove i zahteve u obrazovanju sa željom i namerom da poveže učesnike u svetu obrazovanja sa kolegama iz evropskih zemalja.

Osnivačka skupština EUNS održana je 28. februara 2014. godine u prostorijama Šeste beogradske gimnazije, ulica Milana Rakića 33, Beograd. 

EUNS je nacionalna sekcija Srbije i podružnica AEDE-a

Stavovi i ciljevi EUNS ukratko su:

 1. Promovisanje evropske ideje i potrebe evropskih integracija u oblasti obrazovanja.
 2. Jačanje partnerstvа i sаrаdnjе između evropskih obrazovnih institucija i institucija Republike Srbije.
 3. Unapređivanje obrazovnog sistema Rеpublikе Srbiје uz promovisanje i primеnu pozitivnih  primera obrazovne prakse sa nacionalnog i evropskog nivoa.
 4. Оrgаnizоvаnjе stručnih i nаučnih skupоvа, kоngrеsа, dоmаćih i mеđunаrоdnih kоnfеrеnciја kојi imајu zа cilј rаzmеnu iskustаvа i prоmоvisаnjе еvrоpskih idеја i stаndаrdа u оblаsti оbrаzоvаnjа.
 5. Uklјučivanje u partnerske međunarodne projеkte i realizacija istih.
 6. Popularizacija učenja stranih jezika i upoznavanja sa drugim kulturama kroz razmenu đaka, studenata i nastavnika.
 7. Razmena iskustava i informacija o različitim obrazovnim sistemima u okviru evropskog kontinenta.
 8. Razvijanje svesti o osnovama i zajedničkim cilјevima evropske kulture kako bi i odrasli i mladi bili obrazovani da žive zajedno u demokrаtskom i multikulturalnom društvu.
 9. Promovisanje svesti o pravednој socijalnој i kulturnој politici kako bi jаčalo interesovanje za evropsku zajednicu.
 10. Upoznavanje sa mehanizmima funkcionisanja evropskih instituciја i struktura.
 11. Promovisanje ideje jednakosti u čitavoj Evropi bez obzira na pol, etničko poreklo, socijalnu i kulturološku pozadinu.
 12. Pronalaženje metoda kojima se podstiče inicijativa prihvatlјiva svima koji poštuju jedinstvo u različitosti.
 13. Rаzviјаnjе svеsti о intеrеsu zа аktivnоm ulоgоm mlаdih rаdi оstvаrivаnjа zајеdničkih cilјеvа pоlаzеći оd lоkаlnоg, nаciоnаlnоg, еvrоpskоg i glоbаlnоg znаčаја u оkviru оbrаzоvnоg sistеmа.
 14. Primеnа i unapređivanjе IKT-a u obrazovanju.

Nov-07

Prednosti za članove EUNS-a, njihovih škola i fakulteta:

 • Uspostavljena mreža sa centralnom organizacijom koja pruža podršku.
 • Niz akreditovanih međunarodnih programa i projekata sa sertifikatima o učešću.
 • Niz međunarodnih takmičenja koja daju podsticaj i motivaciju mladima.
 • Mogućnost pokretanja stručnih skupova iz različitih oblasti obrazovanja koji bi se realizovali kroz članstvo u EUNS.
 • Prijavljivanje za različite projekte koje podržava EUNS

o nama 3 velikaNov-20

Prednosti za nastavnike:

 • Saradnja i razmena iskustava i materijala sa kolegama sa kontinenta.
 • Mogućnost stručnog usavršavanja i sticanja međunarodnih sertifikata.

 

Prednosti za mlade:

 • Razmena i komunikacija učenika sa vršnjacima iz drugih evropskih zemalja;
 • Mogućnosti za razvoj komunikacijskih veština korišćenjem IT-a i aktivnog korišćenja stranih jezika;
 • Upoznavanje sa novim kulturama, podizanje svesti o zajedničkoj, univerzalnoj vrednosti evropske kulture;
 • Upoznavanje sa institucijama EU, njihovim strukturama i mehanizmima, kao i njihova poseta;
 • Mogućnost studiranja, specijalizacije i stručnog usavršavanja u institucijama zemalja članica AEDE.

Nov-212017-04-20 (7)

 

Poseta gospodina Silvana Marselje, avgust 2014

Evropsko udruženje nastavnika Srbije je imalo čast i zadovoljstvo da od 27.8. dо 30.8.2014.godine u Beogradu ugosti  gdina. Silvana Marselju, predsednika  Evropskog udruženja nastavnika(AEDE). Nov-09

Za vreme zvanične posete upriličeni su susreti sa članovima EUNS, predstavnicima Odbora za  obrazovanja Skupštine Republike Srbije i ministrom prosvete i nauke dr.Srđanom Verbićem. Domaćini gdinu.Marselji ispred EUNS  bili su predsednik EUNS Rаdе Zејаk i zamenica Sandra Plazibat.

Zvanična poseta počela je sastankom sa predstavnicima Odbora za obrazovanje Skupštine Republike Srbije. Zamenik Odbora za prosvetu Narodne skupštine prof.dr LjubišaStojmirović primio je gospodina Marselja.

U ovom srdačnom susretu naglašeno je da je obrazovanje segment društva koji zaslužuje posebnu pažnju u savremenom dobu, ali da postoje brojni izazovi sa kojima se suočavaju nastavnici. Okolnosti ne nude mnogo prostora, a svaki kontakt sa kolegama iz inostranstva biće više nego dobrodošao i dragocen za razmenu iskustava i stvaranje boljih mogućnosti za nove generacije koje očekuju kvalitetnu i naprednu obuku u 21. eri Predsednik EUNS, gospodin Zejak, upoznao je prisutne članove veća sa radom i pozadinom rada našeg udruženja, kao i sa očekivanjima da Srbija preko svog udruženja postane član AEDE-a.

I upravo iz tog razloga je inicijativa EUNS-a pozdravljena i nastaviće da još tešnje sarađuje sa Evropskim udruženjem nastavnika, uz podršku države, s obzirom na to da je naša zemlja oduvek davala svetska velika imena u različitim sektorima i stoga je apsolutno neophodno ulagati u nove generacije.

Poseta Silvano Marselja pp-7

Gospodin Marselja se sastao sa ministrom prosvete dr. Srđanom Verbićem, i pomoćnikom ministra za međunarodnu saradnju prof. dr. Viktorom Nedovićem i takođe državnom sekretarkom Snežanom Marković.

Sastanku su prisustvovali predsednik Evropske asocijacije nastavnika Srbije Rade Zejak i potpredsednica Sandra Plazibat.

Nov-22pp-11

U srdačnom susretu istaknuto je da je učešće Srbije u regionalnom i evropskom pejzažu apsolutno neophodno kako bismo mogli da upoznamo druge sa kapacitetima Srbije za obrazovanje, ali i za primenu pozitivnih primera iz prakse naših evropskih kolega u nacionalnom obrazovanju. 

Nov-28Nov-29Nov-30

Dva velika projekta koja bi u narednom periodu trebalo da počnu na evropskoj sceni vezana su za Prvi svetski rat i koncept „evropskog građanina” koji promoviše vrednosti i dostignuća evropske kulture na celom kontinentu.

Ministar je istakao značaj udruženja koja po prvi put okupljaju kolege iz svih profesija u jedno telo, jer toga u Srbiji ranije nije bilo, osim što su nastavnici okupljeni u strukovna udruženja određene nastavne discipline. Gospodin Verbić je takođe istakao neophodnost saradnje zemalja bivše Jugoslavije i spremnost Ministarstva prosvete Republike Srbije za pun doprinos.

Ministar je dočekao goste sa ogromnim entuzijazmom i istakao da će Vlada podržati saradnju sa Evropskim udruženjem nastavnika (AEDE), a posebnu pažnju posvetiti sektoru za međunarodne odnose Ministarstva prosvete i nauke.

Gospodin Marseglia se zahvalio na toploj dobrodošlici i velikom entuzijazmu koji je uočen na najvišem državnom nivou i koji će učiniti sve što je moguće za EUNS kao člana AEDE-a.

Sledeća faza u radu EUNS-a je pristupanje AEDE-u u novembru 2014. godine, na kongresu u Strazburu i intenziviranje njegovog rada.

Predsednik EUNS-a RadeŽejak zahvalio se na poverenju i podršci koju je državna administracija spremna da pruži u narednom periodu, rekao je i da će Evropsko udruženje prosvetnih radnika Srbije unaprediti sistem obrazovanja kroz primenu primera dobre prakse u evropskim zemljama. Kao deo AEDE-a, naša nacionalna organizacija će učiniti sve da razvije partnerstvo u Evropi i istakao da je naša zemlja spremna da deli evropske vrednosti.

Gospodin Nedović, načelnik Sektora za međunarodne odnose u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, predstavio je projekte koje je Ministarstvo prosvete već započelo, uključujući posebno mesto koje zauzima projekat „Erazmus plus“. Poseta je organizovana i obavljena na obostrano zadovoljstvo.

Nov-23

18. Kongres AEDE-a u Strazburu, novembar 2014

Nov-26

EUNS postaje zvanični član AEDE-a. Predstavljali su ga predsednik Rade Zejak i potpredsednica Sandra Plazibat.

povelja-o-prijemu

O događajima koje organizuje EUNS možete pročitati na sajtu organizacije:

Položaj i uloga savremenog nastavnika u obrazovnim sistemima Srbije i Evrope (januar 2016)

http://www.euns-aede.rs/sr/aktivnosti/polozaj-i-uloga-nastavnika-u-obrazovnim-sistemima-srbije-i-evrope/

 

Tribina EUNS-AEDE „Gimnazijsko obrazovanje u regionu i evropske perspektive“, 21.04.2017.

http://www.euns-aede.rs/sr/tribina-euns-aede-gimnazijsko-obrazovanje-u-regionu-i-evropske-perspektive-21-04-2017/

 

Prof. Sadra Plazibat

EUNS-AEDE

 

AEDE Poljska

Nov-11Nov-13

Moje interesovanje za AEDE datira od početka 2000. Neko vreme sam znao za AEDE i njegovu posvećenost širenju evropskih ideala i vrednosti. Posebno me je privuklo angažovanje Udruženja za unapređenje učenja jezika i posvećenost obuci građana Evrope.

Vođen ovim interesovanjem i radoznalošću da bolje upoznam AEDE, odmah sam iskoristio priliku koju mi je pružilo Ministarstvo prosvete Poljske, učešćem u interesantnom međunarodnom projektu Scala TransEurope, koji je koordinirao Žak-Andre Čumi u saradnji sa Janine Bezaguet, predsednicom AEDE Švajcarska.

Projekat, zasnovan na unapređenju dvojezičnosti, pokazao se kao veoma zanimljiv i koristan. Tom prilikom sam takođe produbio svoje znanje o AEDE-u i odmah doneo odluku da napravim AEDE sekciju u Poljskoj.

Zbog toga sam pokušao da se približim raznim čelnicima Udruženja. Ubrzo sam imao priliku da upoznam Žana Kloda Gonona, generalnog sekretara AEDE-a, koji me je upoznao sa istorijom i funkcionisanjem AEDE-a.

U međuvremenu, nastavio sam da učestvujem u radu međunarodnog projekta Scala TransEurope o dvojezičnosti, koji mi je, pored toga što mi je pružio priliku da produbim zanimljiva i dragocena znanja i informacije o dvojezičnom obrazovanju i obuci u raznim evropskim zemljama, a posebno u Bugarskoj, Švajcarskoj i Mađarskoj. Upoznao sam se sa AEDE-om i raznim predstavnicima ovog udruženja na evropskom nivou i u pojedinim državama. Upoznao sam i Henrija Mozera koji je podržao projekat dvojezičnosti.

Jedan od najvažnijih rezultata projekta bilo je objavljivanje dokumenta knjige: „Inovativne strategije i standardi kvaliteta za dvojezično učenje u Evropi“.

U međuvremenu, nastavio sam da sve više produbljujem znanje o AEDE-u tako da sam, na poziv Biroa Udruženja, 2008. godine učestvovao u Ostuni na Evropskom kongresu AEDE-a, tokom kojeg sam se susreo sa čitavim Savetom Predsedništva i lično sa predsednikom, Prof. Silvanom Marselja.

Silvano Marselja me je ohrabrio da odmah počnem rad u Poljskoj na sekciji AEDE-a,  da okupim nekoliko kolega koji dele ideju o saradnji sa AEDE-om.

Nov-15

Vrativši se u Poljsku, odmah sam dogovorio sa nekim voljnim kolegama početak poljske sekcije AEDE-a. Neke inicijative smo odmah sproveli uz ličnu saradnju samog predsednika AEDE-a, prof. Silvana Marselja.

Tako smo stigli na kongres u Brižu 2012. godine, tokom kojeg je poljska sekcija dočekala da se formalizuje u okviru AEDE-a.

Nov-14

 

Koristeći naše skromne mogućnosti, bez ikakvih subvencija, ni od lokalnih ni centralnih vlasti, radili smo i radimo u oblasti obrazovanja i obuke, uopšte, na širenju vrednosti Evropske unije među svim prosvetnim radnicima. posvećeni smo obuci nastavnika, evropskih građana i saradnji u oblasti obrazovanja.

Nov-16

Organizovali smo i održavamo brojne konferencije i predavanja o pitanjima koja se odnose na obuku građana Evrope.

Jedna od ovih konferencija održana je na Univerzitetu u Pultusku uz prisustvo, kao govornika, evropskog predsednika AEDE-a, prof. Silvana Marselje. Ovom prilikom bilo je mnogo govora o evropskim školskim sistemima, dolazeći do poređenja studijskih programa nekih evropskih zemalja, uključujući Italiju i Poljsku.

Uvek sa namerom da radi u saradnji sa drugim AEDE sekcijama, kako bi mogli da prodube svoja znanja i obuku kroz poređenje dokumenata i programa, poljska sekcija AEDE-a, uz odlučujuću pomoć Silvana Marselje i Vasilea Nikoare, je sklopila sporazume o saradnji sa drugim AEDE sekcijama, a posebno sa AEDE Italija  i sa AEDE Rumunija. Tako je rođena stalna studija i pažljiva saradnja između AEDE sekcija u Poljskoj, Italiji i Rumuniji, što im omogućava da razmatraju probleme i prave dokumente u bliskoj saradnji.

Marek Zajac

predsednik AEDE Poljske

 

UMESTO MISE

+ CRISTOS PAN. KOLLOKAS

Naš dragi prijatelj i saradnik već 21 godinu zaredom, Hristos Kolokas, nažalost preminuo je 23. avgusta 2021. godine, miran, spokojan i dostojanstven kakav je bio celog života!

Nov-17

Humanista, sa ljubavlju, strpljenjem, razumevanjem i uvažavanjem za sve ljude, bez diskriminacije. Ljubazan, diskretan i otvoren, uprkos izvanrednim studijama i mnogim počastima koje je dobio tokom svoje duge karijere.

Nov-18

Obdaren širokim i živahnim umom, aktivan i uvek spreman da ponudi. Promoter javno-komunalnih akcija, osnivač AEDE Grčka i doživotni predsednik, član Upravnog odbora Međunarodne kancelarije AEDE-a i Evropskog pokreta višedecenijski, profesor evropskog prava u visokom obrazovanju u Grčkoj i Parizu, advokat Evropskog suda u Strazburu, strasno brani Zakon!

Nov-19

Njegovo odsustvo ostavlja veoma vidljivu prazninu u prostoru AEDE-a, ali i svima nama, njegovim prijateljima i saradnicima. Obećavamo mu da ćemo se truditi da nastavimo sa radom, da AEDE Grčka ostane aktivan, prateći njegove stope!

Neka je laka zemlja koja ga pokriva.

Karadima Panagiota

generalni sekretar AEDE Grčka

AEDE logo

L’AEDE/EAT

est une Association internationale à but non lucratif (AISBL)

2 Place Luxembourg (MEI-EMI), 1050 BRUXELLES

www.aede.eu aedeeuropea@gmail.com