Вебинари Европског покрета


ЕВРОПСКИ ПОКРЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ

(EUROPEAN MOVEMENT INTERNATIONAL simbol za link)
Европски покрет је мрежа организација која је мобилисала грађане и залагала се за демократску, федералну и проширену унију од 1948. године.

Европски покрет Србија simbol za link

European Chats Talking Europe

 

Европска ћаскања,  EuropeanChats.  Окупља активисте и заинтересоване стране из мреже Европског покрета како би са европским грађанима разговарали о различитим питањима са циљем да се развије шира расправа о будућности Европе. 

Предлажемо: https://europeanmovement.eu/event/europeanchats-with-european-movement-serbia-european-movement-spain/ и на EuropeanChats with EM Serbia and EM Spain

Европске приче,  Talking Europe

Предлажемо:

https://europeanmovement.eu/event/talking-europe-with-themis-christophidou-director-general-of-dg-for-education-youth-sport-and-culture/

 #EuropeanChats.  #TalkingEurope#EMSerbia @EMInternational

 https://europeanmovement.eu/ European Movement International

Еуропеан Мовемент Сербиаhttp://www.emins.org/