Вебинари Европског покрета


 

European Chats Talking Europe

 

EuropeanChats.  Окупља активисте и заинтересоване стране из мреже Европског покрета како би са европским грађанима разговарали о различитим питањима са циљем да се развије шира расправа о будућности Европе. 

Talking Europe Предлажемо: https://europeanmovement.eu/event/talking-europe-with-themis-christophidou-director-general-of-dg-for-education-youth-sport-and-culture/

 

 

 #EuropeanChats.  #TalkingEurope#EMSerbia @EMInternational

 https://europeanmovement.eu/ European Movement International

Еуропеан Мовемент Сербиаhttp://www.emins.org/