Приручник за наставнике који остварују образовно-васпитни рад у иностранству


Приручник за наставнике који остварују образовно-васпитни рад у иностранству

 

Приручник пред вама, настао је као резултат обуке од јавног интереса  Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранству. По свом садржају и форми, он представља једну врсту концизног и конструктивног дидактичко-методичког штива. Намењен је, пре свега, наставницима који остварују програм основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику за ученике српског…

https://zuov.gov.rs/prirucnik-za-nastavnike-koji-ostvaruju-obrazovno-vaspitni-rad-u-inostranstvu/?