O nama


Osnivačka skupština

28.2.2014.godine u Šestoj beogradskoj gimnaziji održana je Osnivačka skupština Evropskog udruženja nastavnika Srbije (EUNS), prvog strukovnog udruženja nastavnika Srbije koje je pod okriljem AEDEa (Association Européenne des Enseignants), koje okuplja sve nacionalne sekcije evropskih zemalja.
Sa oko 30 kolega entuzijasta iz Beograda, ali i ostalih gradova Srbije – Niša, Šapca, Vrbasa, Novog Sada, Požege usvojen je Osnivački akt, kao i Statut Udruženja koje će u domaći obrazovni sistem postepeno  ukjljučiti evropske tekovine, ali i našim kolegama i đacima pružiti priliku da idu u korak sa obrazovnim tendencijama u Evropi.
Za predsednika je izabran direktor Šeste gimnazije, gdin.Rade Zejak kao inicijator ideje koja je proistekla iz uspešnih kontakata sa predsednikom AEDEa gdin.Silvanom Marseglia i nakon uspešnog učešča Šeste beogradske gimnazije u evropskom projektu European Studies Programme koji povezuje preko 250 škola širom Evrope.

o-nama-1o-nama-2o-nama-3o-nama-4

Stavovi i ciljevi EUNS ukratko su izraženi u sledećem
1.       Promovisanje evropske ideje i potrebe evropskih integracija u oblasti obrazovanja.
2.       Jačanje partnerstvа i sаrаdnjе između evropskih obrazovnih institucija i institucija Republike Srbije.
3.       Unapređivanje obrazovnog sistema Rеpublikе Srbiје uz promovisanje i primеnu pozitivnih  primera obrazovne prakse sa nacionalnog i evropskog nivoa.
4.       Оrgаnizоvаnjе stručnih, nаučnih skupоvа, kоngrеsа, dоmаćih i mеđunаrоdnih kоnfеrеnciја kојi imајu zа cilј rаzmеnu iskustаvа i prоmоvisаnjе еvrоpskih idеја i stаndаrdа u оblаsti оbrаzоvаnjа.
5.       Uklјučivanje u partnerske međunarodne projеkte i realizacija istih.
6.       Popularizacija učenja stranih jezika i upoznavanja sa drugim kulturama kroz razmenu đaka, studenata i nastavnika.
7.       Razmena iskustava i informacija o različitim obrazovnim sistemima u okviru evropskog kontinenta.
8.       Razvijanje svesti o osnovama i zajedničkim cilјevima evropske kulture kako bi i odrasli i mladi bili obrazovani da žive zajedno u demokrаtskom i multikulturalnom društvu.
9.       Promovisanje svesti o pravednој socijalnој i kulturnој politici kako bi jаčalo interesovanje za evropsku zajednicu.
10.   Upoznavanje sa mehanizmima funkcionisanja evropskih instituciја i struktura.
11.   Promovisanje ideje jednakosti u čitavoj Evropi bez obzira na pol, etničko poreklo, socijalnu i kulturološku pozadinu.
12.   Pronalaženje metoda kojima se podstiče inicijativa prihvatlјiva svima koji poštuju jedinstvo u različitosti.
13.   Rаzviјаnjе svеsti о intеrеsu zа аktivnоm ulоgоm mlаdih rаdi оstvаrivаnjа zајеdničkih cilјеvа pоlаzеći оd lоkаlnоg, nаciоnаlnоg, еvrоpskоg i glоbаlnоg znаčаја u оkviru оbrаzоvnоg sistеmа.
14.   Primеnа i unapređivanjе IKT-a u obrazovanju, a isti će biti promovisani kroz seminare, projekte, međunarodnu saradnju i ostale oblike razmene iskustva sa kolegama iz Evropskih zemalja. Svakodnevna iskustva i potrebe upućuju na tesnu saradnju sa evropskim institucijama, a ovo je prilika koja se ne sme propustiti radi budućnosti našeg obrazovanja.


  • Ovde možete preuzeti Statut EUNS

      Statut EUNS


povelja-o-prijemu

Povelja o prijemu EUNS u AEDE, 7-11-2014


EUNS je nacionalna  sekcija udruženja AEDE za Srbiju i njen sastavni deo ( Association Européenne des Enseignants)
Klikom na dugme idete na sajt AEDE-a.

Ovde možete preuzeti skraćenu verziju teksta iz dokumenta BEING EUROPEAN TEACHER TODAY na srpskom jeziku, dok integralnu verziju teksta možete potražiti na sajtu AEDE-a.


Sve slike sa stranice „O nama“ možete pogledati pritiskom na dugme ispod.