ЕРАЗМУС+ САВЕЗИ ЗА ИНОВАЦИЈЕ – ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА 2021. ГОДИНУ


 

ЕРАЗМУС+ САВЕЗИ ЗА ИНОВАЦИЈЕ – ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА 2021. ГОДИНУ simbol za link

Европска комисија је објhttps://erasmusplus.rs/erazmus-savezi-za-inovacije-otvoren-konkurs-za-2021-godinu/авила конкурс за Еразмус+ пројекте под називом Савези за иновације за 2021. годину, са крајњим роком за пријављивање 7. септембра 2021. године у 17 часова.

Савези за иновације имају за циљ јачање иновациja кроз сарадњу и размену знања између високог образовања, стручног образовања и обука (почетног и континуираног) и ширег социо-економског окружења. Савези такође имају за циљ и решавање неусклађености вештина и потреба тржишта израдом нових наставних планова и програма високог образовања и стручног образовања. Да би се подстакле иновације, фокус ће бити на дигиталним и зеленим вештинама.