EDU, „Europe Diverse and United“, je Erazmus+ projekat,


EDU, „Europe Diverse and United“, je Erazmus+ projekat, čiji je AEDE partner, i koji namerava da razvije obrazovne materijale za decu između 10 i 14 godina pomću kojih bi upoznali, prihvatili i razumeli kulturne raznolikoti koje se mogu naći u Evropi.

 

 


About Evropsko udruženje nastavnika

28.2.2014.godine u Šestoj beogradskoj gimnaziji održana je Osnivačka skupština Evropskog udruženja nastavnika Srbije (EUNS), prvog strukovnog udruženja nastavnika Srbije koje je pod okriljem AEDEa (Association Européenne des Enseignants), koje okuplja sve nacionalne sekcije evropskih zemalja. Sa oko 30 kolega entuzijasta iz Beograda, ali i ostalih gradova Srbije – Niša, Šapca, Vrbasa, Novog Sada, Požege usvojen je Osnivački akt, kao i Statut Udruženja koje će u domaći obrazovni sistem postepeno ukjljučiti evropske tekovine, ali i našim kolegama i đacima pružiti priliku da idu u korak sa obrazovnim tendencijama u Evropi. Za predsednika je izabran direktor Šeste gimnazije, gdin.Rade Zejak kao inicijator ideje koja je proistekla iz uspešnih kontakata sa predsednikom AEDEa gdin.Silvanom Marseglia i nakon uspešnog učešča Šeste beogradske gimnazije u evropskom projektu European Studies Programme koji povezuje preko 250 škola širom Evrope.