Poziv za predavače za onlajn konferenciju Digitalno obrazovanje 2023.


Poziv za predavače za onlajn konferenciju Digitalno obrazovanje 2023.

BUDITE PREDAVAČ NA KONFERENCIJI DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023!

 

Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu i programski partneri konferencije pozivaju Vas da budete jedan od predavača i podelite svoje znanje i iskustvo u polju primene digitalnih tehnologija u obrazovanju na konferenciji „Digitalno obrazovanje 2023”.

Ukoliko ste zaposleni u vaspitno obrazovnom sektoru ili se bavite istraživanjima u sferi obrazovanja i vaspitanja, konferencija „Digitalno obrazovanje 2023” je prilika da predstavite svoj rad, iskustvo, ideje i savete u primeni i upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija učesnicima u sektorima predškolskog, osnovnog i srednjeg i visokog obrazovanja. Takođe, pozivamo vas i da predstavite inspirativan rad za sve koji traže unapređena rešenja u oblasti inkluzivnog obrazovanja.

 

Zbog čega se okupljamo? Zbog toga što smatramo da je otvoren razgovor, deljenje iskustava i znanja o obrazovno-vaspitnom radu, razmatranje različitih pogleda i budućih pravca razvoja obrazovnog sistema i primene digitalne tehnologije u njemu, korisno za sve profesionalce koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem, učenike i njihove roditelje, jer, obrazovanje i vaspitanje se tiču svih nas.

 

Prijave za predavače će biti otvorene do 01.04.2023. godine i možete se prijaviti putem sledećeg prijavnog formulara. (Prijavni formular za predavače)

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

Vaš rad možete prijaviti u jedan od četiri nivoa obrazovanja ili kao temu u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem. U nastavku teksta možete pročitati naše predloge za konferencijski program. Ukoliko imate predlog koji ne pronalazite na navedenoj listi, molimo Vas da kontaktirate naš programski tim sa svojim sugestijama putem mejl adrese hello@edtech.center.

 

 1. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje – Primena digitalnih tehnologija u predškolskim ustanovama

U oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja tema je:

Građenje odnosa, saradnje i participacije uz primenu digitalnih tehnologija:

 • u zajednici učenja;
 • kroz razvijanje teme/projekta u funkciji podrške dečjoj igri, istraživanju i proširivanju saznanja;
 • sa porodicom;
 • u stvaranju prilika za nova iskustva, doživljaje i učenje u lokanoj i široj zajednici;
 • u procesu dokumentovanja razvijanja programa i učenja i razvoja dece.

 

 

 1. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje – Primena digitalnih tehnologija sa ciljem unapređivanja i osiguranja kvaliteta nastave i učenja

 

U oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja moguće teme su usmerene na kreiranje stimulativnog digitalnog okruženja za nastavu i učenje:

 1. Digitalna transformacija škole
  • Rezultati primene Selfi instrumenta za samovrednovanje i procenu digitalnih kapaciteta ustanova;
  • Digitalni segment Razvojnog plana ustanove (RPU);
  • Primeri načina na koji RPU podržava integraciju digitalnih tehnologija u nastavu, učenje, vrednovanje i ostvarivanje partnerstava;
  • Inkluzivan pristup planiranju razvoja primene digitalnih tehnologija;
  • Prevazilaženje barijera (administrativnih, finansijskih, vremenskih, kulturoloških);
  • Primeri nedeljnih planova aktivnosti za realizaciju hibridne i onlajn nastave sa procenom vremenskog opterećenja učenika po predmetima, učestalost sinhrone komunikacije nastavnika i učenika, raspored provere znanja);
  • Drugi primeri dobre prakse u sferi digitalne transformacije škole.

 

 1. Razvoj hibridne nastave
  • Planiranje hibridne nastave (SAMR model, TPAC model, Revidirana Blumova taksonomija i digitalni alati);
  • Primeri dobre prakse u primeni sistema za upravljanje učenjem Mudl;
  • Praktičan onlajn rad učenika uz onlajn podršku nastavnika i tokom rada u školi; (kombinovanje grupnog onlajn rada i rada u školi);
  • Samoregulirano učenje u onlajn okruženju;
  • Ocenjivanje u digitalnom okruženju – pristupi i alati;
  • Drugi praktični primeri dobre prakse u sferi razvoja hibridne nastave.

 

 1. Razvoj digitalnih kompetencija učenika
  • Predostrožnost na internetu radi bezbednosti, očuvanja ugleda… ;
  • Digitalni svet – rad sa učenicima nižih razreda OŠ;
  • Razvoj digitalne pismenosti;
  • Digitalno stvaralaštvo (programiranje);
  • Drugi praktični primeri dobre prakse u sferi razvoja digitalnih kompetencija učenika.

 

 

3. Visoko obrazovanje – Primena digitalnih tehnologija u studijskim programima

U oblasti visokog obrazovanja moguće teme su:

 • Hibridna nastava i učenje u visokom obrazovanju;
 • Otvoreni obrazovni resursi;
 • Digitalne kompetencije nastavnika i studenata;
 • Alati za povećanje uključenosti studenata (npr. alati za kolaboraciju, alati za interaktivne kvizove, interaktivne bele table);
 • Najbolja praksa za onlajn ocenjivanje;
 • IKT studije za tržište rada;
 • Puna integracija digitalnih tehnologija za unapređene studije u visokom obrazovanju;
 • Digitalni servisi za istraživače (npr. otvorena nauka);
 • Podkast u nastavi;
 • Analitike učenja;
 • Virtuelne laboratorije;
 • Primena tehnologije Industrije 4.0 u obrazovanju (npr. veštačka inteligencija; virtuelna realnost; IoT, roboti)
 • Objedinjeni digitalni univerzitetski servisi;
 • Virtuelna mobilnost;
 • Digitalna transformacija univerziteta (upravljanje i administracija).

 

4. Inkluzivno obrazovanje – Nove tehnologije u službi ravnopravnog uključivanja svih učesnika u obrazovanju

U oblasti inkluzivnog obrazovanja moguće teme su:

 • Obezbeđivanje pristupačnosti obrazovanja (korišćenje odgovarajućih tehnoloških rešenja, odabir odgovarajuće tehnologije, obuke);
 • Promocija jednakih mogućnosti u obrazovanju i kreiranje inkluzivnog okruženja;
 • IKT alati koji odgovaraju na različite potrebe učesnika u obrazovanju i omogućavaju aktivno učestvovanje i učenje sa vršnjacima;
 • Primena asistivnih tehnologija u obrazovanju;
 • Obrazovanje na daljinu;
 • Samostalno učenje;
 • Praćenje napredovanja učenika;
 • Saradnja sa roditeljima (podrška učenju kod kuće, organizovanje rasporeda učenja, roditelji kao facilitatori procesa učenja);
 • Vršnjačka podrška;
 • Razvijanje demokratske kulture u školi;
 • Diferencijacija nastave.

 

IMATE PITANJA?

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom za predavače i uslovima, molimo Vas da nas kontaktirate na hello@edtech.center.