КОНФЕРЕНЦИЈА: „Савремено образовање 2022”


Savremeno obrazovanje 2022.

КОНФЕРЕНЦИЈА: „Савремено образовање 2022” simbol za link

Alijansa prosvetitelja Srbije „Savremeno obrazovanje 2022“ simbol za link

Институт за модерно образовање, Алијанса просветитеља Србије партнери и сарадници из земље и региона организују онлајн Међународну конференцију „Савремено образовање 2022” , у суботу, 2. априла 2022. године.

Циљ конференције је да се анализирају актуелни услови образовања и просвећивања у земљама региона разматрањем практичних и теоријских аспеката образовноваспитног рада и разменом искустава учесника у образовним процесима. С том намером, на конференцији ће бити презентовани радови стручних и научних радника из земље и региона који ће одговарати на неку од понуђених подтема скупа:

„Теоријске основе савременог концепта образовања”;

„Образовно-васпитни утицаји и програми на даљину”;

„Интегративни приступ у образовању”;

„Инклузивно образовање ученика са изузетним способностима (ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и даровитих ученика)”;

„Савремени облици сарадње свих учесника у образовном процесу”;

„Савремена улога вртића и школе као центара локалног просветитељства”;

„Савремене методе у образовноваспитној пракси”;

„Неформално и информално образовање”;

„Изазови образовања и просвећивања данас”.

 

Конференција је намењена стручњацима из земаља региона који се баве стручним и научним радом на пољу образовања, васпитања и просвећивања, образовног рада са децом, као и младима и одраслима свих способности: васпитачима, учитељима, наставницима, стручним сарадницима, специјалним педагозима, дефектолозима, андрагозима, саветницима, предавачима, стручним радницима и другима. Такође, на конференцији очекујемо и друге стручњаке, запослене у јавним сервисима и управама, медијске раднике, студенте, активисте и све друге који су заинтересовани за тему и подтеме конференције.