Poziv školama i organizacijama za Job Shadowing u Bolonji 2022/2023


Poziv školama i organizacijama za Job Shadowing u Bolonji 2022/2023

Poštovani,

Moje ime je Ana Bartoli i pišem vam ispred italijanske organizacije Uniser čiju kancelariju za razvoj Zapadnog Balkana vodim od 2021.godine. Kao što ste imali priliku do sada da saznate, naša misija je pružanje podrške školama srednjeg stručnog i opšteg obrazovanja u kreiranju prilika da svojim učenicima i nastavnom osoblju omoguće internacionalna razvojna iskustva.

Kolege sa kojima ste bili u kontaktu su mi prosledile vaš kontakt kako bih Vas pozvala na Job Shadowing koji Uniser organizuje u Bolonji. Jedan od ciljeva ovog JS, pored upoznavanja sa radom UNISER kooperative, je i otvaranje prilika da par odabranih škola i organizacija iz Evrope proširi međusobne saradnje.

Predlog je sledeći:

  • Postoje dva poziva, od kojih samo jedan škola/organizacija odabira za JS u Bolonji.

  • 28. Novembar – 2. Decembar, 2022 & 30. Januar – 3. Februar, 2023, ukupno 5 dana, od kojih su 2 dana rezervisana za putovanje do i od Bolonje, a ostala 3 dana su aktivnosti;

  • Na linku se nalazi preliminarni program na engleskom jeziku, koji će finalno biti potvrdjen sredinom novembra;

  • Na školi/organizaciji je da koristi svoje Erasmus+ ili druge privatne grantove rezervisane za obrazovanje i projekte mobilnosti kako bi platila troškove putovanja i smeštaja;

Zamolila bih Vas da mi do 7. novembra potvrdite da li je Vaša škola/organizacija zainteresovana da učestvuje.

Ukoliko budete imali nekih dodatnih pitanja slobodno mi pišite, a možemo organizovati i sastanak da detaljnije popričamo o ovoj razvojnoj prilici.

U nadi da cemo imati priliku da porazgovaramo.

Najlepši pozdrav,

Ana Bartoli