Pretnje i izazovi vladavine prava u Evropi


https://portal.europeanmovement.eu/rule_of_law

Link za simak panel diskusije: https://www.youtube.com/c/europeanmovement1/live

Digitalna panel diskusija pod nazivom Pretnje i izazovi vladavine prava u Evropi, u organizaciji Međunarodnog evropskog pokreta, biće održana u sredu, 17. novembra 2021, od 12:15-13:30 CET,

Na događaju će se razgovarati o tome kako institucije Evropske unije treba da obezbede poštovanje vladavine prava da bi zaštitile i podstakle demokratiju u Evropskoj uniji. Istovremeno, organizacije civilnog društva igraju osnovnu ulogu u zaštiti principa vladavine prava i njihov rad mora biti zaštićen i podržan u oblikovanju budućnosti Evrope.

Objedinjavajući perspektive aktivista, predstavnika civilnog društva i vodećih političkih ličnosti, panelisti će podeliti svoje stavove o izazovima i stanju vladavine prava u Evropi i kako mogu da podstaknu angažovanje građana i promene.

Učesnici:

Moderated by Petros Fassoulas, Generalni sekretar Međunarodnog evropskog pokreta

Threats and challenges to the rule of law in Europe 2021-11-17