Kurs Fizičke simulacije – algoritamska pismenost


 

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji

Fizičke simulacije su kurssimbol za link u kojem smo povezali fiziku i programiranje. Naime, često i potpuno neopravdano fizika se doživljava kod učenika kao teška, apstraktna nauka, a istina je zapravo da brojne fizičke pojave mi imamo u našem svakodnevnom iskustvu. Zbog toga smo kroz kreiranje simulacije koje se bave baš takvim primerima iz svakodnevnog života želeli da popularizujemo i približimo fizičke fenomene učenicima. Dodatno, želeli smo da podstaknemo učenike da kroz malo veštine u programiranju mogu da naprave i svoje simulacije pa smo uključili i informatiku u celu priču. Kurs Fizičke simulacije zapravo čine dva kursa, jedan namenjen učenicima osnovne škole, a drugi gimnazijalcima.

Creative Commons License
Kurs Simulacije izdao je Unicef pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.