Uplata godišnje članarine od 1000,00din. vrši se na žiro račun: […]

Uplata članarine