Брошура пројекта AR4STE(A)M


Брошура пројекта AR4STE(A)M (линк)

Шта је AR4STE(A)M

Гејмификација (увођење стратегије игара у настави) је стекла велико интересовање у образовним круговима због своје способности да унапреди процес учења међу ученицима. Заправо, гејмификација подстиче учешће ученика у СТЕАМ (матичним)  активностима учења. На основу конструктивистичких педагошких принципа, проширена стварност (АR) тежи да ученицима / кориснику пружа ефикасан приступ информацијама кроз урањања у стварном времену. Даље, учење засновано на играма један је од приступа који су попримали све веће интересовање.

У том контексту, пројекат предвиђа јачање везе између научног образовања и креативности пружајући вишим разредима средњих школа имерзивне технологије (проширена стварност) (AR) за подучавање и учење СТЕ (А) М матично, пружајући квалитетан приступ и могућности огромној маси ученика да изводе експерименте и вежбају своје способности у колаборативном учењу и без ризика

Резултати

Циљ пројекта је; Интегрисати имерзивне технологије и учење засновано на играма у образовне програме виших разреда средњих школа и способност школа да ефикасно подучавају СТЕ (А) М.

01 БАЗА СТРАТЕГИЈА ГЕЈМИФИКАЦИЈЕ

На основу одабира и прикупљања АR добрих узорака у земљама партнерима

02 ОНЛАЈН ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА

Курс за обуку наставника о коришћењу активности проширене стварности засноване на играма за подучавање СТЕ (А) М у циљу превазилажења и унапређивања традиционалне методе подучавања и учења у учионицама.

03 ЛАБОРАТОРИЈЕ СТЕ (А) М

На основу најприкладнијих дигиталних компетенција и вештина идентификованих у 02, наставници ће бити укључени у вођење и подршку ученицима у дизајну и развијаће „игру проширене стварности“ током лабораторијских колаборативних активности на жељеној матичнојтеми.