„Где су млади у Агенди 2030?”


 

Министарство омладине и спорта у сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација – УНФПА канцеларијом у Републици Србији организoвали су у Београду, 21. фебруара 2017. године, националну конференцију о циљевима одрживог развоја под називом „Где су млади у Агенди 2030?”.

Тим поводом, представник нашег удружења, госпођа Милица Јовановић, је присуствовала и активно учествовала у раду ове конференције.

На порталу Млади су закон,  http://mos.gov.rs/public/mladisuzakon/index.php/2013-10-03-13-36-17/895-2030, је Извештај са скупа који садржи кључне закључке и препоруке, као и презентације са скупа.

[foogallery id=“832″]