Понуда за семинар „Одељењски старешина – менаџер и координатор активности у одељењу“


Понуда за семинар  „Одељењски старешина – менаџер и координатор активности у одељењу“

Поштовани директоре – директорице,

У прилици смо да Вама и запосленима у Вашој школи понудимо акредитован програм „Одељењски

старешина – менаџер и координатор активности у одељењу“ ( каталошки број 62), компетенција К3,
приорит 2, 16 бодова.

Програм подржава Европско удружење наствника Србије из Београда.

Програм развија компетенцију за подршку развоју личности детета и ученика.

Приоритети програма су јачање професионалних капацитета запослених наставника (одељењских
старешина) и управљања одељењем.

Обуку реализују Светлана Бељански ( стручна сарадница – педагог) и Аленка Орешканин професор
разредне наставе.

Специфични циљеви су : подстицање одељењских старешина на креативнији приступ унаређивању педагошке документације; проширивање знања о сегментима развоја детета/ученика које је пожељно
пратити, у циљу потпунијег васпитног рада са њима и пружања подршке истима; развијање вештина за прикупљање инфомација о ученицима из различитих извора и путем различитих техника; управљања подацима уз поштовање етичког кодекса и законског оквира и пружање информација о свим чиниоцима и елементима важним за израду и вођење личних картона ученика и портфолија.

Теме које ће се обрађивати су :

 • План и програм рада одељењског старешине
 • Предлог тема за ЧОС и ЧОЗ
 • Унапређење педагошке документације
 • Управљање подацима уз поштовање етичког кодекса и законског оквира
 • Службена комуникација са родитељима
 • Теме за родитељске састанке
 • Информисаност родитеља о важећим законима и прописима
 • Заштита ученика од насиља
 • Поремећај интерперсоналних односа у групи
 • Социометрјиски тест
 • Мапе ума

Најмањи број учесника/ца је шеснаест,а највећи тридесет.Цена обуке је 4000 динара ( нето) по
учеснику. Средства се уплаћују најкасније пет дана пре реализације обуке, путем уговора о ауторском
хонорару који се склапа са једном од реализаторки активности.

За све додатне информације можете контактирати са едукаторкама путем телефона

(Светлана 063 78222 05 ; и Аленка 0654052008) или е-поштом ( svetlanabeljanski@yahoo.com  ; alenka62@gmail.com)

e-пошта:  eunsrbije@gmail.com

председник ЕУНС-а
Раде Зејак