Истраживачка пракса у Математичком институту САНУ


Истраживачка пракса у Математичком институту САНУ  matematički institut SANU

Драги студенти,
Велико нам је задовољство да вас обавестимо да и овог лета Математички институт Сrpske Аkademije Нauka i Уmetnosti организује истраживачку праксу за студенте основних, мастер и докторских студија. Ментори су и овога пута за вас осмислили занимљиве теме из области математике, механике и рачунарских наука.
Основни циљ Истраживачке праксе је увођење младих у начни рад и менторски рад наших сарадника са њима. Јасно је да су за овај вид рада потребни предуслови доброг предзнања, мотивисаности и техничких способности студената, па ће МИСАНУ извршити селекцију кандидата на основу:
1. Пријаве, успеха на такмичењима и студијама, биографије и мотивационог писма студената који се пријављуjу за један или више понуђених програма
2. Интервјуа и мишљења ментора тј. нашег сарадника који ће водити понуђени програм који је студент одабрао

Позивамо све заинтересоване да се пријаве тако што ће попунити пријавни образац до 30. јуна 2021, који се налази на линку:
https://lnkd.in/eRJ22hf
У самом обрасцу ћете пронаћи називе и кратак опис свих тема, као и информацију ко су ментори сваке од њих. Максималан број тема на које се студент може пријавити је три, а на пракси може учестовати само на једној.
#misanu #summerinternship2021