Иношкола (InnoSchool) пројекат


 

Innoschool projekat„InnoSchool“ пројекат

Пројекат Иновативна школа, Иношкола (InnoSchool) пласира иновативни систем учења ИЛП,  Интегрисане логистичке подршке (ILS, Integrated Logistic Support) са циљем да ученике обучи о социјалном предузетништву. Пројектни партнери су 11 организација из 9 подунавских држава Дунавског транснационалног програма (Interreg Danube transnational programme), партнер у Србији је Регионална агенција за развој и европске интеграције Београда РАРЕИ (RAREI).

RAREI

Пилот пројектат је обухватио семинар за наставнике из 10 одабраних школа које у свом плану и програму садрже теме предузетничких садржаја и имају искуства у том пољу. Наставници ментори добијају приручник са методологијом за онлајн и офлајн часове радионице за обуку ученика. Приручник је део Иношкола система учења ИЛП, високо иновативног образовног концепта развијеног са циљем јачања социjaлно-предузетничког духа код ученика средњих школа. 

ИЛП систем је атрактиван за ученике због технике учења гамификације, кроз онлајн „Озбиљну игрицу“. Игрица је настала у ИТ центру у Кошицама, и као таква је доступна и откључана за наставнике полазнике пилот пројекта и након завршетка обуке и такмичења.

Друштвене потребе

На основу детаљне анализе документације, утврђено је шест најрелевантнијих друштвених потреба на националном/регионалном нивоу: 

Брига о деци,  брига о старима, изазови и недостаци руралних подручја, социјално укључивање (инклузија), промена свести и одговорности друштва према животној средини, миграција радне снаге и одлив мозгова. 

Модули

Онлајн и офлајн учење се одвија у 6 модула и флексибилоно је у временском трајању.

Модул 1. Увод у социјално предузетништво

Модул 2. Социјални предузетник.

Препознавање друштвених потреба. Формирање социјално-пословне идеје.

Модул 3. Карактеристике социјалног предузетништва. Анализа социјално пословене идеје.

Модул 4. Шаблон пословног модела за социјално предузеће:

производи, купци, канали.

Модел 5. Шаблон пословног модела за социјално предузеће:

предложене вредности, ресурси, финансирање.

Модул 6. Напредни ниво – планирање пословања.

„Озбиљна игрица“ је дигитални алат за учење, који ученицима омогућава да искусе и генеришу социјално-пословну идеју кроз онлајн симулацију. Ученички Тим се улогује на платформу   https://admin.innoschool-learningsystem.eu/login, и креће онлајн са учењем о терминологији предузетништва, након чега решава квиз питања, осваја фанове и уређује виртуелни пословни простор. Офлајн у школи обуку преузима наставник и обучава према приручнику, у различитом временском интервалу откључава нивое од 1 до 6. На средини обуке ученички Тим бира једну од 6 друштвених потреба коју решава. За то прави бизнис план, пословни модел, шаблоне, маректинг микс план, ССПП анализу (SWOTStrengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – снаге, слабости, прилике, претње) , студију случаја, карту емпатије, финансије и сл. Осмишљене радове представља у разним веб алатима и отпрема их на платформу из једног нивоа у следећи ниво. Игрица на крају 6. напредног нивоа проглашава победника према фановима и освојеним поенима. Такође наставник оцењује  отпремљене радове, најбоље бизнис идеје на платформи и врши евалуацију. постоји могућност да се Тим врати на исправку и побољша резулатат.

На онлајн догађају ИноШкола дани, представљени су резултати пилотирања програма за учење о социјалном предузетништву преко ИЛП система у средњим школама. Пренос је реализован уживо  на RARAEI You Tube каналу.

Тим  ДДК, који су чинили ученици: Константин Савић, Драган Маринковић и Дуња Мирковић из одељења 4/7 освојио је 2 место. Ментор Гордана Ћеранић.

Тим Riccoon који су чиниле ученице:  Ванеса Митровић, Теодора Спасић Алексић, Александра Перић и Мина Недељковић одељења 3/4. Ментор Ана Ковачевић.

 

Кроз програм Иношкола  прошли су и следећи ученички тимови:

Ментора Горадане Ћеранић, професора Рачунарства и Информатике

 АДМА:

Анастасија Савковић 2/8, Маша Магдаленић 2/8, Данило Иванежа 2/8 и Ања Милосављевић 2/8.

 БГД ТИМ: Ненад Ранитовић 2/7, Виктор Трмчић 2/7  Mатија Прокић 2/7.

 ТРИО: Лена Марјановић 2/1, Софија Коман 2/1 и Анђела Аврамовић 2/1.

 

Ментора Ковачевић Ане, професора Географије

Сара Срб: Сара Радосављевић и Катарина Филиповић 3/4.

Шевић: Ања Шевић 4/3, Теодора Машковић Ђери 4/3, Ана Грујић 4/3.

Милица и Анђела: Милица Стојковић 4/2 и Анђела Цветковић 4/3.

Трио: Катарина Радовић 3/4, Александра Јанићијевић 3/4 и Ива Бошковић 3/1.

 

Innoschool projekat portal

Циљ пројекта је да изврши дугорочни утицај на едукацију у Дунавском макрорегиону, тј. да обезбеди одрживост и преносивост Иношкола система учења ИЛП. Платформе остају откључане  за даљи рад. Ученици су добили сертификате након завршене обуке, школе учеснице су назначене као спремне за  квалитетну пројектно оријентисану и савремену наставу.